Luotettava data mahdollistaa vastuullisuuden ja kestävyyden

Luotettava data mahdollistaa vastuullisuuden ja kestävyyden

Tiedolla ja tekoälyllä on ratkaiseva rooli sen osoittamisessa, että yritykset toimivat vastuullisesti ja täyttävät ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvät tavoitteensa.

22 marraskuun, 2023

Kirjoittaja

Marko Turpeinen

Marko Turpeinen

Toimitusjohtaja

Marko Turpeinen on visionäärinen johtaja, jolla on yli 25 vuoden kokemus digitaalisesta transformaatiosta ja innovaatiosta. Hän on työskennellyt arvostetuissa instituutioissa, kuten MIT Media Labissa ja EIT Digitalissa, ja käynnistänyt maailmanlaajuisen MyData-liikkeen Aalto-yliopistossa.

Tiedolla ja tekoälyllä on ratkaiseva rooli sen osoittamisessa, että yritykset toimivat vastuullisesti ja täyttävät ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvät tavoitteensa.

Kuva, joka edustaa eettisiä käytäntöjä, kuten henkilö, joka pitää tietopalloa varovasti hallussaan.

Nykyinen todellisuus on, että ESG-tietokäytännöt ovat tehottomia ja epätarkkoja. ESG-tiedot ovat peräisin lukuisista eri lähteistä, ja niiden laatu vaihtelee. Tietojen saatavuus on heikkoa, varsinkin kun tietojen keruu ja analysointi ulottuu yrityksen omien rajojen ulkopuolelle, toimitusketjuun ja yhteistyökumppaneihin. Siihen liittyy paljon manuaalista työtä, ja jokainen yritys tekee työn itse. Tämä johtaa valtavaan määrään päällekkäistä työtä.

Yhteistoiminnallinen tietojen jakaminen CSRD:n aikakaudella

Euroopan unionin direktiivi yritysten kestävän kehityksen raportoinnista (CSRD) tuli voimaan tämän vuoden tammikuussa. Sillä nykyaikaistetaan ja tiukennetaan sääntöjä, jotka koskevat ESG-tietoja, jotka yritysten on raportoitava. Suurten pörssiyhtiöiden odotetaan aloittavan raportoinnin vuonna 2025 vuoden 2024 tietojensa perusteella, ja muut yritykset seuraavat perässä, kun CSRD otetaan asteittain käyttöön. CSRD:n piiriin kuuluvien yritysten on raportoitava eurooppalaisten kestävän kehityksen raportointistandardien (ESRS) mukaisesti, toimitettava raportointi standardoidussa digitaalisessa muodossa ja sisällytettävä liiketoimintaverkostonsa (esim. toimitusketjut) ympäristövaikutuksiinsa.

ESG-raportointia koskevat kasvavat sääntelyvaatimukset vaikuttavat hyvin moniin yrityksiin. Entä jos yritykset voisivat tehdä tehokkaampaa yhteistyötä näiden tarpeiden täyttämiseksi? Sen sijaan, että jokainen yritys keräisi tietoja itselleen, olisi selvää hyötyä tietojen jakamiskäytäntöjen muodostamisesta, jotta kestävyystiedot olisivat kaikkien ekosysteemin osapuolten saatavilla. Tämä auttaisi minimoimaan ekosysteemin osallistujien päällekkäisen työn ja lisäisi koko arvoketjun läpinäkyvyyttä kaikkien kannalta. Tietoekosysteemissä koko arvoketju voi yhdessä edistää – ja jopa rahoittaa – kestävyyden parantamista.

Kuva, joka kuvaa kättelyä tai yhteistyötä tekevää ihmisryhmää.

Sääntökirjaan perustuva lähestymistapa riskien lieventämiseen ja oikeudenmukaisen tiedonkäytön varmistamiseen ekosysteemeissä.

Selvistä eduista huolimatta tietojen jakaminen tuo esiin myös useita hankalia kysymyksiä, jotka liittyvät liiketoimintariskeihin, tietohygieniaan, liikesalaisuuksien paljastamiseen, yritysten turvallisuuskäytäntöihin ja tietojen oikeudenmukaiseen käyttöön. Miten yritys voi osoittaa, että sen tietoihin ja menetelmiin voi luottaa? Miten ekosysteemin osallistujat voivat luottaa siihen, että he eivät käytä tietoja väärin? Saavatko muut epäreilua etua tiedoistani?

Ekosysteemin toimijoiden välistä luottamuksen rakentamista, reilua datankäyttöä ja riskien minimointia voidaan edistää säännöstön avulla. rulebook approach. Sitran reilun datatalouden sääntökirjamalli on yksi johtava esimerkki tästä lähestymistavasta, jossa datan ekosysteemien hallintaa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Se auttaa organisaatioita muodostamaan uusia tiedonjakoverkkoja ja toteuttamaan niitä koskevia käytäntöjä ja sääntöjä.

Sääntökirjaan perustuva lähestymistapa auttaa myös tietojen toimittajia ja käyttäjiä arvioimaan sovellettavasta lainsäädännöstä ja sopimuksista johtuvia vaatimuksia asianmukaisesti ja ohjaa niitä ottamaan käyttöön käytäntöjä, jotka edistävät tietojen käyttöä ja riskienhallintaa. Sääntökirjaan perustuvan lähestymistavan avulla osapuolet voivat luoda keskinäiseen luottamukseen perustuvan tietoverkon, jolla on yhteinen tehtävä, visio ja arvot. Tämä edistää luottamusta ja tietojen vastuullista käyttöä.

Kuva, joka kuvaa kättelyä tai yhteistyötä tekevää ihmisryhmää.

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen vaatimus teollisuudessa

Vastuu ja kestävyys ovat nousseet keskeisiksi tekijöiksi toimivien dataekosysteemien luomisessa. Tämä käy ilmi esimerkiksi autoteollisuuden Catena-X-aloitteen kaltaisista tietojen jakamista koskevista aloitteista. Catena-X:n tavoitteena on kasvaa yli 200 000 tiedonjakeluorganisaation verkostoksi. Catena-X on valinnut yhdenmukaistetun ja tarkan ESG-raportoinnin ekosysteemin kiireellisimmäksi liiketoiminnalliseksi haasteeksi, joka on ratkaistava.

Olemme matkalla kohti tulevaisuutta, jossa tietojen jakamista ja yhteistyötä odotetaan laajamittaisesti, ja se saattaa vaikuttaa kaikkiin, joilla on osuutensa teollisuuden ekosysteemissä. Näiden aloitteiden merkitys ja vaikutus leviävät ja kasvavat, Kokonaisvaltainen ESG-tiedonhallinnan lähestymistapa on liiketoimintakriittinen tekijä luottamuksen rakentamisessa datan ekosysteemeihin.

Tekijänoikeushaasteet tekoälyn aikakaudella

Voiko tekijänoikeuden haltijan yksinoikeus valmistaa kopioita estää tekoälyn kehittäjiä käyttämästä tekijänoikeudella suojattuja teoksia harjoitusaineistossa?

Mistä tekoälylaissa on kyse?

Euroopan unionin parlamentti ja neuvosto pääsivät 9. joulukuuta varhain aamulla viimein alustavaan sopimukseen tekoälylain sisällöstä. Tässä blogikirjoituksessa teemme yhteenvedon AIA:n keskeisestä sisällöstä ja keskustelemme sen mahdollisista vaikutuksista ja avoimista kysymyksistä käyttäen esimerkkinä suurten kielimallien (LLM) kehittämistä ja käyttöönottoa.

Luotettava data mahdollistaa vastuullisuuden ja kestävyyden

Tiedolla ja tekoälyllä on ratkaiseva rooli sen osoittamisessa, että yritykset toimivat vastuullisesti ja täyttävät ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvät tavoitteensa.